អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការ​ធ្វើ​ម្ហូប


ថ្ងៃ​នេះ​ខ្ញុំ​នឹង​បង្ហាញ​ពី​អាថ៌​កំបាំង​មួយ​នៃ​ការ​ធ្វើ​ម្ហូប​របស់​ខ្ញុំ។ ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ម្ហូបទាម​ទារ​អោយ​មាន​នូវ​​ភាព​ប៉ិន​ប្រសព្វ និង​ភាព​ច្នៃ​ប្រឌិត ម្ហូប​ដែល​ឆ្ងាញ់ តែង​តែ​មាន​សម្រស់​គួរ​អោយ​ទាក់​ទាញ។ អាថ៌​កំបាំង​នៃ​ម្ហូប​ដែល​ឆ្ងាញ់​ និង​មាន​ឱជារស​ល្អ​គឺ​អាស្រ័យ​ទៅ​លើ​ការ​ផ្សំ​គ្រឿង ដែល​ត្រូវ​តាម​ក្បួន​ខ្នាត និង​បាន​ល្អ។ ថ្ងៃ​នេះ​ខ្ញុំ​នឹង​លើក​យក​អាថ៌កំបាំង​នៃ​គ្រឿង​ផ្សំ​មួយ​មុខ​ដែល​ខ្ញុំ​តែង​តែ​ប្រើ​ក្នុង​ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ម្ហូប ជា​ពិសេស​ប្រើ​ទៅ​លើ​ម្ហូប​ប្រភេទ​ឆា។ តើ​នោះ​គឺ​ជា​អ្វី ទៅ? តាម​ពិត​វា​មិន​ពិបាក​រក​នោះ​ទេ ហើយ​សម្បូរ​ណ៌​ណាស់​នៅ​ក្នុង​ស្រុក​ខ្មែរ​របស់​យើង​នេះ នោះ​គឺ​ ស្ករត្នោត

គ្រប់​ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ម្ហូប​ឆា ខ្ញុំ​តែង​តែ​ប្រើ​ស្ករ​ត្នោត​ក្នុង​ការ​ផ្សំ​គ្រឿង ឃើញថា ម្ហូប​ឆា​របស់​ខ្ញុំ​បាន​បន្ថែម​រស់​ជាតិ​ឆ្ងាញ់​ពីសារ។ ជា​ញឹក​ញ៉ាប់​ខ្ញុំ​តែង​តែប្រើ​គ្រឿង​ផ្សំ​មួយ​ចំនួន​នេះ ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ម្ហូប​ប្រភេទ​ឆា និង​ប្រឡាក់​សាច់។

ប្រភេទ​ឆា ខ្ញុំ​តែង​តែ​ប្រើ​គ្រឿង​ផ្សំ​ដូច​ជាៈ ស្ករត្នោត ទឹក​ត្រី ប្រេង​ខ្យង និង​ម្សៅ​ស៊ុប​មាន់​។ បើ​ប្រភេទ​ម្ហូប​ប្រឡាក់​គឺ​ស្រដៀង​ហ្នឹង​ដែរ។

ចឹង​ស្ករត្នោត​ខ្មែរ​យើង​ជា​គ្រឿង​ផ្សំ​ឱជារស​មួយ​ដ៏​សំខាន់​ ដែល​ជា​អាថ៌​កំបាំង​នៃ​ការ​ធ្វើ​ម្ហូប​របស់​ខ្ញុំ។ បង​ប្អូន​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​របៀប​នេះ​បាន នោះ​នឹង​ឃើញថា​ម្ហូប​អាហារ​របស់​អ្នក​នឹង​មាន​ឱជារស​ឆ្ងាញ់​ជាង​មុន​ទៅ​ទៀត។