ល្វីង ជូរ ចត់ ចុងក្រោយ ផ្អែម


ង៉ៃ​ហ្នឹង​ទៅ​ផ្សា​ម្ដុំ​ភូមិ​យើង​ហ្នឹង​​ថា​ទៅ​ទិញ​ខោអាវ​អោយ​កូន​ស្លៀក​ហែល​ទឹក​សំរាប់​ថ្ងៃ​កំណើត ទិញ​បាន​ហើយ​ក៏​ហួស​ទៅ​ទិញ​ម្ហូប​បន្តិច លុះ​ដើរ​ដល់​កន្លែង​លក់​បន្លែ​រ​មួយ​ក៏​ប្រទះ​ឃើញ​ផ្លែ​ព្រៃ​មួយ​ប្រភេទ​នេះ​ ដែល​ញ៉ុម​កាល​ពី​តូចៗ​ ចូល​ចិត្ត​ញ៉ាំ​ណាស់។ បងប្អូន​យើង​នៅ​តាម​ជន​បទ​ស្រុក​ស្រែ ប្រហែល​ជាស្គាល់​ផ្លែនេះ ឬ​ក៏​មិន​អាច​ស្គាល់​ក៏​ថា​បាន​ដែរ។​​  ញ៉ុម​ទិញ​ហើយ​ ក៏​ហុច​អោយ​ប្រពន្ធ​សាក​មើល! ហិហិហិ ខាំ​ញ៉ាច់ ធ្វើ​មុខ​ជូរហួញ ចង់​យក​បោះ​ចោល​ តែ​ញ៉ុម​បាន​អោយ​គាត់​សាក​រហូត​ដល់​អស់​មួយ​ផ្លែ! អត់​ចូល​ចិត្ត​សោះ! ញ៉ុម​ទិញ​កន្លះ​គឺ​ឡូ ៛១៥០០​ យក​ទៅ​ផ្ទះ​ដើម្បី​ទុក​ញ៉ាំ និង​មក​ទទួល​បងប្អូន​យើង​ពេល​ដែល​កាត់​មក​លេង​ផ្ទះ​ញ៉ុម​នៅ​ង៉ៃ​នេះ។

រស់​ជាតិ​របស់​វា​ នឹង​ធ្វើ​មិន​អោយ​យើង​ចូល​ចិត្ត​រ៉េ ព្រោះ​វា​នឹង​មាន​រស់​ជាតិ​ ល្វីង ជូរ ចត់ និង​ពិបាក​លេប​បន្តិច តែ​នៅ​ពេល​ដែល​យើង​ញ៉ាំ​អស់ ពេល​ផឹក​ទឹក​ទៅ​វា​នឹង​មាន​រស់​ជាតិ​ផ្អែម​តាម​បែប​ធម្មជាតិ ស្រាល ស្រទន់ និង​គួរ​ចង់​អោយ​ញ៉ាំ​ម្ដង​ទៀត។ បើ​ញ៉ាំ ផ្លែ​ហ្នឹង​ត្រូវ​ញ៉ាំ​ជាមួយ​អំបិល​បុក​ម្ទេស អោយ​ហិរ​តិច​បាន​ឆ្ងាញ់។

តាម​ពិត​ផ្លែ​ហ្នឹង​មិន​សូវ​មាន​គេ​លក់​នៅ​តាម​ទី​ផ្សារ​ទេ យូៗ​ម្ដង​ទើប​ជួប​ប្រទះ ព្រោះ​វា​ជាផ្លែ​ឈើ​ព្រៃ ហើយ​ផ្លែ​ប៉ិនៗ​មេដៃ។

បរិយាយ​ម៉ាគនរ អត់​ដឹង​ផ្លែអី​សោះ! ចឹង​បងប្អូន​យើង​សាក​អោយ​ឈ្មោះ​ផ្លែហ្នឹង​ទៅ​មើល! ញ៉ុម​ចង់​ដឹង​ណាស់​ថា​ តើ​មាន​មនុស្ស​ប៉ុន្មាន​នាក់​ដែល​ធ្លាប់​ញ៉ាំ​ផ្លែ​ហ្នឹង ហើយ​ស្គាល់​ផ្លែ​ហ្នឹង​ទៅ?