ទុក​ចិត្ត​ព័ត៌មាន​បាន​ដែរ​ឬ​ទេ?


នៅ​ក្នុង​ស្រុក​យើង​នេះ​ មាន​បណ្ដារ​សារព័ត៌មាន​ជា​ច្រើន​ ដែល​កំពុង​តែ​មាន​ចលនា​យ៉ាង​មមាញឹក​ក្នុង​ការ​ស្រូប​យក​ព័ត៌​មាន​ផ្សេង​ៗ​យក​មក​ផ្សាយ​តាម កាសែត ទស្សនាវដ្ដី ព្រឹត្តិបត្រ័ ទូរទស្សន៍ វិទ្យុ ។ល។ ហើយ​ឃើញ​ថា អ្នក​ខ្លះ​កំពុង​តែ​ធ្វើ​ទៅ​តាម​វិជ្ជា​ជីវះ​របស់​ខ្លួន​ដែល​បាន​រៀនកន្លង​មក​ក្នុង​ការ​មាន​សីលធម៌នៃ​សារព័ត៌មាន។

កាសែតៈ ជួន​កាល​ញ៉ុម​លែង​ចង់​អាន​ព័ត៌មាន​ដែល​មាន​នៅ​តាម​កាសែត​​ មួយ​ចំនួន​ដែល​ ជួន​កាល​ព័ត៌មាន​ទាំង​នោះ​ពន្លើស​ទាំង​ស្រុង ហើយ​យក​មក​ប្រឌិត​អោយ​ទៅ​ជា​រឿង​មួយ​ដែល​គួរ​អោយចាប់​អារម្មណ៍ ដើម្បី​ទាក់​ទាញ​អ្នក​អាន​អោយ​អាន​ដំណឹង​ដែល​មិន​ពិតទាំង​នោះ​ទៅ​វិញ។ ជួន​កាល​បើ​អ្នក​អាន​គាត់​មិន​ដឹង​ទៅ​ នៅ​ពេល​ដែល​អាន​ដំណឹង​នោះ​ហើយ​ចាប់​ផ្ដើម​ មាន​គំនិត​អវិជ្ជមាន​ទៅ​លើ​បុគ្គល​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ព័ត៌មាន​នោះ ទាំង​ទទឹង​ទិស។ មាន​ព័ត៌​មាន​ខ្លះ​ហួស​ហេតុ​ពេក​ ដែល​បណ្ដាល​អោយ​រឿង​តូច​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ធំ គឺ​ដោយ​សារ​តែ​ការ​ពន្លើស​នៃ​បុគ្គល​មួយ​រូប​ក្នុង​ការ​យក​ព័ត៌​មាន​មិនប្រាកដ​មក​ចុះ​ផ្សាយ (នោះ​ជា​ការ​កុហក់​ទាំង​ស្រុង។)។

ទស្សនាវដ្ដីៈ ជា​ព័ត៌មាន​ចេចចូច​តែ​ម្ដង និយាយ​ដើម​គ្នា! ហើយ​ចូល​ចិត្ត​ផ្សាយ​ពី​រឿង​ បែក​បាក់​គ្រួសារ ប្រុស​មាន​សាហាយ ស្រី​ផិត​ប្ដី និង​រឿង​ខ្មោច​ជា​ច្រើន​ទៀត និង​យក​រឿង​តារា​មក​បង្ខូច​លេង និង​យក​រឿង​អាស​អាភាសន៍​មក​ផ្សាយ​ជា​សាធារណះ។ មាន​អត្ថ​បទ​មាន​ប្រយោជន៍​តិច​តួច​ប៉ុណ្ណោះ! មិន​មែន​ទស្សនាវដ្ដី​ទាំង​អស់​ចឹង​ទេ!

ទូរទស្សន៍ៈ ទើប​តែ​ឃើញ​មាន​ទូរទស្សន៍​មួយ​ចំនួន​ដែល​មាន​ការ​ផ្សាយ​ មាន​ស្តង់ដារបន្តិច ហើយ​ក៏​នៅ​យ៉ាប់​ម៉ាចំនួន​ដែរ។ តែ​ទូរទស្សន៍​ក៏​ជា​ប្រភព​ទំលំទូលាយ​ជាង​គេ​ក្នុង​ការ​បំប៉ោង​រឿង​តូច​អោយ​ទៅ​ជា​ធំ។ យក​ទូរទស្សន៍​មក​ជេរ​គ្នា​លេង! មិន​ទាំង​អស់​នោះ​ទេ!

វិទ្យុៈ កំរឹត​នៃ ការ​ផ្សាយ​មាន​ការ​កៀប​សង្កត់ មិន​អាច​បញ្ចេញ​មតិ​បាន​ជា​ទូលំទូលាយ បើ​និយាយ​ប៉ះពាល់​តិច កម្ម​វិធី​ហ្នឹង​ត្រូវ​បាត់​មុខ​ភ្លាម។

ចឹង​តើ​ញ៉ុម​អាច​ទទួ​លផល​ប្រយោជន៍​ពី​ប្រពន្ធ័​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ទាំង​នោះ​បាន​ដោយ​របៀប​ណា? ទុក​ចិត្ត​បាន​ដែរ​ឬ​ទេ? ចុះ​សីលធម៌នៃ​ការ​ផ្សាយ​យ៉ាង​ណាដែរ?