សូម​ស្ដាប់​វិទ្យុ​គ្រួសារ FM 99.5MHz


ថ្ងៃ​ពុធ​ទី០៥ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១១ វេលាម៉ោង​១២៖០០-១៣៖០០​ថ្ងៃ ខ្ញុំ​ត្រូវ​បាន​អញ្ជើញ​ជា​កិត្តិយស ក្នុង​កម្ម​វិធី​វិទ្យុ​ ដែល​ជជែក​គ្នា​ពីរឿង​គ្រួសារ របស់​វិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5​​ MHz។ ចឹង​ហើយ​សូម​បងប្អូន​អ្ន​ក​ភូមិ​យើង​ស្ដាប់​ជាមួយ​គ្នា ហើយ​សូម​ទូរសព្ទ័​ 012 999 018 ជជែក​កំសាន្ដ​ផង​ បើ​មាន​ប្រធាន​បទ​ទាក់​ទង​នឹង​គ្រួសារ!  សូម​កុំ​ភ្លេច​ណា!