ទៅ Countdown នៅ​ណា?


សល់​តែ​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ទៀត​ប៉ុណ្ណោះ ឆ្នាំ​២០១០ នឹង​មិន​ដែល​វិល​ត្រឡប់​មក​​ក្នុង​ពិភព​លោក​នេះ​ទៀត​ឡើយ ហើយ​ឆ្នាំ​២០១១ បាន​តែង​ខ្លួន​ជា​ស្រេច នឹង​រៀប​ខ្លួន​ចូល​មក​កាន់​ដំណែង​ថ្មី!

ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​៣១ គឺ​ជា​វេលា​ចុង​ក្រោយ​បំផុត​សំរាប់​ឆ្នាំ​២០១០ ដូច្នេះ ចង់​សួរ​បងប្អូនអ្នក​ភូមិ​យើង​នេះ មាន​បាន​រៀប​គំរោង​ទៅ​ណាណី អត់ហ្នឹង? ហើយ​មាន​ជប់លៀង​អី​ទៀត​ទេ! បើ​មាន​ទៅ​ណា​ណី​អី​កុំ​ភ្លេច​ប្រាប់​អ្នក​ភូមិ​យើង​ផង ក្រែង​លោរ​បាន​ទៅ​លេង​នឹង​គេ។ ហើយ​មាន​ដាច់​យប់​ដើម្បី​អប​អរ​សាទរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​អត់​ហ្នឹង? ញ៉ុម​ដូច​ជា​មិន​ទាន់​ដឹង​ច្បាស់​ពិត​ប្រាកដ​នៅ​ឡើយ​ថា​នឹង​ទៅ​ណា​ទេ ព្រោះ​អី​ដូច​មិន​មាន​គំរោង​អី​សោះ ចឹង​ចេះ​តែ​សាក​សួរ​មើល​ក្រែង​លោ​មាន​បងប្អូន​ណា​ គាត់​បាន​រៀប​គំរោង​រួច​ហើយ​ ចឹង​ចង់​ទៅចូល​រួម​នឹងគេ​ ក្រែប​បាន​សប្បាយ​ និង​បាន​ស្វាគមន៍​ឆ្នាំ២០១១។