បំបាត់​ភាព​ក្រីក្រឆ្នាំ២០១៥


កាល​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ពេល​ល្ងាច ញ៉ុម​និង​ក្រុម​គ្រួសារ​បាន​ទៅ​លេង​ការ​តាំង​ពិពណ៌​មួយ​នៅ​ម្ដុំ​សួន​រូប​សំណាក​មិត្ត​ភាព​កម្ពុជា​ វៀត​ណាម​ ជិត​វត្ត​បុទុម។ ពេល​ទៅ​ដល់​អ្វី​ដែល​ញ៉ុម​ចាប់​អារម្មណ៍​ជាង​គេ​ គឺ​បដា​មួយ​ដែល​មាន​ដាក់​ចំណង​ជើង​ថា យើង​អាច បញ្ចប់​ភាព​ក្រី​ក្រ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥

ពេល​ឃើញ​ភ្លាម​ញ៉ុម​ចាប់​អារម្មណ៍​នឹង​ពាក្យ​ បញ្ចប់​ភាព ក្រី​ក្រ​នៅ​ឆ្នាំ២០១៥​ ណាស់ ហើយ​ញ៉ុម​ក៏​ចង់​ឃើញ​​ថា​តើ​រដ្ឋា​ភិបាល​នឹង​ធ្វើ​អ្វី​ដើម្បី​បញ្ចប់​ភាព​ក្រី​ក្រ​នេះ?

តើរដ្ឋា​ភិបាល​នឹង​មាន​វិធានការណ៍​អ្វីទៅ? ថ្មី​ៗ​នេះ​ញ៉ុម​ក៏​បាន​ឃើញ​ប្រធាន​បទ​​មួយ​របស់​ មិត្ត​យើង​ម្នាក់​ក្នុង​ភូមិ​យើង​នេះ និយាយ​ពី ការ​ពន្លឿន​ភាព​ជោគ​ជ័យ​នៃ គោល​ដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​សហស្សវត្សរ៍ ហើយ​មែន​។

ប្រសិន​បើ​រដ្ឋា​ភិបាល​ធ្វើ​បាន​មែន​នោះ​ជា​ជោគ​ជ័យ​មួយ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជាហើយ តែ​ជា​សំនួរ​សួរ​ថា តើ​រដ្ឋា​ភិបាល​នឹង​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា ក្នុង​ការ​បញ្ចប់​ភាព​ក្រី​ក្រ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​យើង? បន្ត​អាន “បំបាត់​ភាព​ក្រីក្រឆ្នាំ២០១៥”