បញ្ហា ខ្មែរ និង​ ថៃ ជា​កំហុស​អ្នក​ណា?


ក្នុង​រយះ​ពេល​មួយ​សប្ដាហ៍​នេះ ញ៉ុម​បាន​ទទួល​យុ​វជន​ថៃ​មួយ​រូប​មក​ស្នាក់​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​ញ៉ុម ក្នុង​ចំណោម​១០នាក់ តាមរយះ​អង្គការ ICA ដែល​ពួក​គេ​មក​ក្នុង​ស្រុក​ខ្មែរ​យើង​ ដើម្បី​ជួប​ជាមួយ​និង​យុវជន​កម្ពុជា​តាម​រយះ​អង្គការ ICA ហ្នឹង ដើម្បី​ជជែក​វែក​ញ៉ែក​ពី​រឿង វិបត្ត​ កម្ពុជា ថៃ។ តុង ជា​យុវជន​មួយ​រូប​អាយុ២៥​ឆ្នាំ​ស្នាក់​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​ញ៉ុម បាន​និយាយ​ថា មាន​ប្រជា​ជន​ថៃ​ជា​ច្រើន​មិន​ពេញ​ចិត្ត និង​រឿង​រ៉ាវ​ដែល​កើត​មាន​ឡើង ដែល​បង្ករ​ជា​វិបត្ត​សំរាប់​ប្រទេស​ទាំង២។  ប្រជាជន​ថៃ​ភាគ​ច្រើន​មិន​បាន​ខឹង​សម្បារ និង​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​ទេ ហើយ​ក៏​មិន​ចង់​បង្ករ​រឿង​ជាមួយ​នឹង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ដែល​ជា​ប្រទេស​ជិត​ខាង មាន​អរិយធម៌ និង​វប្បធម៌​ស្រដៀង​គ្នា​នោះ​ទេ។ ចឹង​តើ​បញ្ហា​ដែល​បង្ករ​ឡើង​ដែល​នាំ​អោយ​មាន​វិបត្តិ​សំរាប់​ប្រទេស​ទាំង​២​នោះ​ បង្ករ​ឡើង​ដោយ​អ្នក​ណា? តុង​និយាយ​ទៀត​ថា ប្រទេស​កម្ពុជា​មិន​មាន​កំហុស​ក្នុង​ការ​បង្ករ​អោយ​បញ្ហា​នោះ​ទេ គឺ​ប្រទេស​របស់​គេ​ទៅ​វិញ​ទេ ដែល​នាំ​អោយ​មាន​បញ្ហានោះ​កើត​ឡើយ។ សំរាប់​រូប​គាត់​ជា​យុវជន​ថៃ មាន​ការ​សោក​ស្ដាយ​ណាស់​ដែល​មាន​បញ្ហា​ទាំង​នោះ​កើត​ឡើង​រវាង​ប្រទេស​ទាំង​២នោះ​។

សំរាប់​បងប្អូន​អ្នក​ភូមិ​យើង តើ​គិត​​យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ  សំរាប់​ការ​លើក​ឡើង​របស់​តុង ក្នុង​ចំណុច​ខាង​លើ​នេះ?