ទៅ​ម៉ាស្សា


បន្ទាប់​ពី​ការ​រវល់​២អាទិត្យ​នេះ​ជាប់​គ្នា​មក ញ៉ុម​ក៏​សំរេច​ចិត្ត​២នាក់​ប្រពន្ធ​នឹង​ទៅ​ម៉ាស្សា កំចាត់ភាពនឿយ​ណាយ និង​ការនឿយ​ហត់​ចេញ​ម្ដង! មាន​អី​ទៅ​ម្ដុំ​ទួល​ទំពូង កន្លែង​ម៉ាស្សា​តូច​មួយ​មិនជា​ល្បីទេ តែ​ថ្វីដៃ​ម៉ាស្សា​ហ្នឹង​កាលីប​បោះ​គេ​មែន គក់​ចុះ​ គក់​ឡើង ច្របាច់​អស់​ម៉ា​ទំហឹង កាច់​ចង្កេះ​ លឺសូរ​ផសៗ និង​ស្រៀវ​សព្វ​សសៃ​សសូង​អស់​ហើយ មាន​អី បំបាត់​ការ​នឿយ​ហត់​ និង​ការ​នឿយ​ណាយ​បាន​ច្រើនគួរសម មាន​អារម្មណ៍​ថា ស្រឡះ​ខ្លួន មិន​ឈឺសសៃសសូង​ទៀត​ឡើយ។ ង៉ៃ​ក្រោយ​បបួល​ប្រពន្ធ​ញ៉ុម​ទៅ​ទៀត ហិហិហិ។ ល្អ​ដែរ​ដែល​មាន​ប្រពន្ធ ទៅ​ជាមួយ​ បើ​មិន​អាចឹង​ទេ ញ៉ុម​ខ្លាច​ខូច​ខ្លួន​ណាស់! ហិហិហិ។ អរគុណ​ហាង​ម៉ាស្សា​ដែល​មាន​គុណធម៌ និង​រក្សា​ attitude បាន​ល្អ។