តាម​ការ​សង្គេត


ម្សិល​ម៉ិញ ញ៉ុមជិះ​ម៉ូតូ​ទៅ​ទិញ​ទូរទស្សន៍​ម៉ាគ្រឿង​អោយ​កន្លែង​ធ្វើ​ការ ចឹង​ជិះ​ពី​អូឡាំពិក​ទៅ​ម្ដុំ​ផ្សារ​ថ្មី ហើយ​ត្រឡប់​មក​វិញ​តាម​ផ្លូវ​ហ្សាល​ដឺហ្គោល និង​ត្រូវ​ទៅ​ម្ដុំ​ទួល​គោក​ទៀត ចឹង​ជិះ​សឹង​តែ​ជុំ​វិញ​អំពេញ​ហើយ។ តាម​ការ​ជិះ​ម៉ូតូ​ម៉ាព្រឹក​ ហើយ​ពេញអំពេញ ញ៉ុម​សង្គេត​ឃើញ​ថា ស្រុក​ខ្មែរ​យើង​នេះ​សំបូរ ឡាន ទំនើបៗ គ្រប់​ម៉ូដ គ្រប់​ម៉ាក់ និង​គ្រប់​កំលាំង​សេស! ហើយ​សង្គេត​ឃើញ​ថា មាន​ម៉ូតូ​ច្រើន​ប្រភេទ គ្រប់​ម៉ូដ គ្រប់​ម៉ាក គ្រប់​សេរី! ដល់​តា​អ្នក​ជិះ​កង់​ក៏​មាន​ច្រើន​គួរសម​ដែរ​ ដែល​ភាគ​ច្រើន​ជា​សិស្ស​។ តែ​អ្វី​ដែល​គួរ​អោយ​កត់​សំគាល់​គឺ​ ស៊ីក្លូ! អត់​សូវឃើញ​មាន​ស៊ីក្លូ​ជិះ​ជុំ​វិញ​អំពេញ​ដូចកាល​ពី​ឆ្នាំ​៩០ជាង​នោះ​ទេ។ ជិះ​ពេញ​ម៉ា​អំពេញ រក​ឃើញ​តែ​ស៊ី​ក្លូ​២ទៅ៣ ដែល​ជិះ​កាត់​មុខ​ញ៉ុម ចឹង​មិន​ដឹង​ថា​មាន​អ្នក​អភិរក្ស​ស៊ីក្លូអត់​ទេ បើ​មិន​ចឹង​ទេ ដាច់​ពូជ​បាត់​ដូច​រ៉ឺម៉ក​កង់​ចឹង! បើ​សួរ​ក្មេង​សម័យ​នេះ អត់​ស្គាល់​រ៉ឺម៉ក​កង់​ ដែល​ល្បី​ក្នុង​ទស្សវត្ស​ន័ទី៦០ទេ។