ង៉ៃ២០សីហាដឹងហើយ


ថ្ងែទី២០ សីហា ជាថ្ងៃដែលលទ្ធផលប្រលងរបស់សិស្សទុតិយភូមិចេញហើយ។ បើញ៉ុមចាំមិនភ្លេចពេលញ៉ុមប្រលង ជាង៉ៃដែលត្រជាក់ចុងដៃចុងជើង ភ័យអរៗ បុកពោះ ស្លេកស្លាំង រសាប់រសល់ នៅមិនសុខ ដេកមិនលក់ បក់មិនល្ហើយ បាយមិននឹក ទឹកមិនរក ។ល។ ពេលលទ្ធផលចេញ មានអ្នកយំ ព្រោះធ្លាក់ និងអរជ្រុលពេក ហើយក៏មានអ្នកសើចព្រោះជាប់

មានប្អូនណាក្នុងភូមិយើងនេះប្រលងទេឆ្នាំនេះ។