សាច់មាន់ឡើងថ្លៃ សាច់ជ្រូកអត់មានអ្នកញ៉ាំ


ព្រឹកម៉ិញម្ដាយក្មេកញ៉ុមទៅផ្សារទិញម្ហូប គាតទិញមាន់មួយមកតម្លៃ ៛២៤០០០ ថ្លៃណាស់ គាតថាអត់ចង់ខសាច់ជ្រូកទេព្រោះលឺថា ជ្រូកក្បាលខៀវនាំចូលពីវៀតណាម ជាជ្រូកឈឺ យកមកកាប់សាច់លក់នៅស្រុកខ្មែរ។

អ្នកភូមិអើយមានដឹងពីរឿងនេះទេ?

ការ៉ាស់ឡាន


មានអ្នកណាអាចជួយនែនាំការ៉ាសឡានណាមួយដែលល្អ ហើយទុកចិត្ត និងតម្លៃគួរសមទេ?ឡានញ៉ុមត្រូវជួសជុស ចឹងទៅអត់ដឹងថាការ៉ាសមួយណាល្អទេ។ បើដឹង សូមអាណិតដល់ញ៉ុមផង។