វ៉ុលទី៤


នេះ​ជា​វ៉ុល​ទី៤​របស់​ពូក​ខ្ញុំ​ ជិត​ចេញ​លក់​ហើយ តែ​មិន​បាន​លក់​ចេញ​ទូលំទូលាយ​នៅ​លើ​ទី​ផ្សា​ធម្មតា​ទេ ព្រោះ​អី​ជា​ស៊ីឌី​ចម្រៀង​គ្រិស្ត​បរិស័ទ អាចឹង​មាន​តែ​លក់​នៅ​បណ្ណាគារ​គ្រិស្ត​បរិស័ទ​ទេ។

ភាគ​ច្រើន​នៃ​បទ​ចំរៀង​គឺ​និពន្ធ​ទំនុក និង​បទភ្លេង​ដោយ​ក្រុម​ខ្ញុំ​តែ​ម្ដង មិន​បាន​ចម្លង​ចេញ​ពី​ផលិត​កម្ម​ណា ឬ​ក្រុម​ចម្រៀង​ណាមួយ​ឡើយ។ គ្រប់​បទ គឺ​សុទ្ធ សឹង​តែ ចេញ​មក​ពី​បទ​ពិសោធន៍​ពិត​ប្រាកដរបស់​ក្រុម​ខ្ញុំ​ជាមួយ​នឹង​ព្រះជាម្ចាស់ ហើយ​គ្រប់​បទ​នីមួយៗ​គឺ​និពន្ធ​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង តម្កើង​ដល់​ព្រះ​របស់​យើង​ដែរ។

ខ្ញុំ​ក៏​ជឿ​ថា​បទ​នីមួយ​ៗ​បាន​ប្រាប់​ពី​ទំនាក់​ទំនង​យ៉ាង​ជិតស្និទ្ធ​របស់​មនុស្ស​នឹង​ព្រះ​ ហើយ ជា​ទំនាក់​ទំនង​ដែល​គ្មាន​ការ​ប្រេះ​ស្រាំ។

ក្នុង​ចំណោម​បទ​ទាំង​នោះ​មាន​ជាង​ពាក់​កណ្ដាល​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​និពន្ធ និង​ច្រៀង​ផ្ទាល់ ហើយ​បទ​ខ្លះ​ក៏​និពន្ធ​ជាង​៥​ឆ្នាំ​ហើយ​ តែ​មិន​ដែល​យក​មក​ច្រៀង​ទេ ព្រោះ​មិន​មាន​អារម្មណ៍​ថា​ដល់​ពេល​កំណត់​ដែល​ត្រូវ​ច្រៀង។

ប្រសិន​បើ ជា​គ្រិស្ត​បរិស័ទ សូម​ទៅ​រក​មើល​នៅ​បណ្ណាគារ​គ្រួសារ ព្រោះ​មាន​ដាក់​លក់​នៅ​ទី​នោះ​ក្នុង​ពេល​ឆាប់​ៗ​នេះ​ហើយ!