ភាសានៃ​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់ ទី១


គេ​ថា​មាន​ភាសាច្រើន​ក្នុង​ការ​និយាយ និង​ប្រាស្រ័យ​ទាក់​ទង​គ្នា ហើយ​ភាសានោះ​បែង​ចែក​ទៅ តាម​តំបន់​ ប្រទេស និងពូជសាសន៌ ផ្សេងៗ។ ដោយ​ឡែក​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ក៏​មាន​ភាសារបស់​វា​ដែរ។ ខ្ញុំ​បាន​ស្វែង​យល់ និង​បាន​អាន​ពី​ភាសា​នេះ​ដែរ។ សំរាប់​ភាសាទាំង​នេះ​ប្រើបាន​ចំពោះ​តែ​ស្វាមី​ និងភរិយា​ប៉ុណ្ណោះ។ សំរាប់ភាសា​នៃ​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ ខ្ញុំ​សូម​លើក​យក​៥មក​និយាយ។

ភាសាទី១ ការ​ប៉ះពាល់៖ មនុស្ស​ខ្លះ​ភាសារបស់​គាត់​គឺ​ការ​ប៉ះពាល់។ មនុស្ស​ស្រី​ខ្លះ​ចូល​ចិត្ត​ការ​ប៉ះពាល់​ពី​សំណាក់​អ្នក​ដែល​ជាទី​ស្រឡាញ់​របស់​គាត់ ហើយ​ត្រូវ​ការ​ការបបោស​អង្អែល កាន់​ដៃ កៀក​ក កៀកស្មា កាន់​ចង្កេះ។ នៅ​ពេល​ដែល​មាន​ការប៉ះពាល់​ដល់​គាត់ នោះ​ធ្វើ​អោយ​គាត់​មាន​ចិត្ត​សប្បាយ​រីករាយ និង​មាន​អារម្មណ៍​ថា អ្នក​នោះ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ចំពោះ​ខ្លួន។ មិន​អី​ក៏​មិន​បាន​ចុះ​ អោយ​តែ​អ្នក​យល់​ចិត្ត​ហ្នឹង (ឬ​និយាយ​ថា ប្ដី​ ឬប្រពន្ធ) គាត់បាន​កាន់​ដៃ ឬ​ប៉ះពាល់​ដល់​គាត់

ភាសាទី២ កាដូរ៖ តាម​ពិត​ទៅ​ ប្ដី ឬ​ប្រពន្ធ​របស់​យើង​មិន​ត្រូវ​ការ​កាដូរ​អី​ពី​យើង​ទេ នៅ​ពេល​ដែល​យើង​ទិញ​របស់​បន្ដិច​បន្តួច​សំរាប់​គាត់ វាមាន​ន័យ​ធំធេង​ណាស់ ព្រោះវា​បង្ហាញ​ដល់​អ្នក​ដែល​ទទួល​នោះ​ថា យើង​យក​ចិត្ត ទុកដាក់សំរាប់​គាត់។ នៅ​ពេល​ដែល​គាត់​ទទួល​កាដូរ​ហើយ កាត់​សប្បាយ​ចិត្ត និង​មាន​អារម្មណ៌​រំភើប ព្រោះ​កាដូរនោះ​មក​ពី​អ្នក​ដែល​ជាទី​ស្រឡាញ់របស់​គាត់។

នៅមានត…