បទ​ពិសោធន៍​នៃ​ជីវិត


តើ​អ្នក​មាន​បទ​ពិសោធន៍​ក្នុង​ជីវិត​ដែល​អ្នក​មិន​ចូល​ចិត្តទេ? ហើយ​តាម​រយះ​បទ​ពិសោធន៍​នោះ ធ្វើ​អោយ​អ្នក​មាន​អារម្មណ៍​យ៉ាង​ណា? តើ​ការ​ឆ្លើយ​តប​របស់​អ្នក​ចំពោះ​អ្វី​ដែល​អ្នក​មិន​ចូល​ចិត្ត ដោយ​របៀប​ណា​ដែរ?

មាន​បទ​ពិសោធន៍​ជា​ច្រើន​ដែល​អ្នក​ជួប​ប្រទះ​ក្នុង​ជីវិតរស់​នៅ​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ។ យើង​អាច​បែង​ចែក​នូវ​បទ​ពិសោធន៍​នោះ​ជា​២គឺ ល្អ និង​អាក្រក់។ មនុស្ស​គ្រប់​ៗ​គ្នា​តែង​តែ​ចង់​ជួប​ប្រទះ​នូវ​បទ​ពិសោធន៍​ដែល​ល្អៗ​ប៉ុណ្ណោះ និង​ជៀស​វាង​អ្វី​ដែល​អាក្រក់។ ពិត​មែន​សូម្បី​តែ​ខ្ញុំ​ក៏​មិន​ចូល​ចិត្ត​អ្វី​ដែល​អាក្រក់ៗ​នោះ​ដែរ ព្រោះ​វា​នឹង​បន្សល់​នូវ​​ ស្លាក​ស្នាម​នៃ​ជីវិត​ ដែល​មាន​តែ​ការ​ឈឺ​ចាប់​នឹង​ការ​ស្ដាយ​ក្រោយ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។​ ចំពោះ​អ្វីៗ​ដែល​ល្អ​វិញ គឺ​សុំ​អោយ​ជួប​ជារៀង​រហូត តែ​យ៉ាង​ណា​វិញ យើង​មិន​អាច​អត់​មាន​បទ​ពិសោធន៍​ណា​មួយ​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​យើង​បាន​ឡើយ ទោះ​ល្អ ឬ​អាក្រក់។ ដើម្បី​អោយ​ជីវិត​ពេញលក្ខណះ យើង​ត្រូវ​ហ៊ាន​ប្រឈម​មុខ​ជាមួយ​បទ​ពិសោធន៍​នោះ​ទាំង២។

បទ​ពិសោធន៍​ទាំង​នោះ​នឹង​បង្រៀន​យើង នឹង​ពង្រឹង​យើង ក្នុង​ការ​រស់​នៅ​អោយ​មាន​លក្ខណះ​សម​ស្រប និងដឹង​ខ្នាត​ពី​គ្រប់​ជ្រុង​ជ្រោយ​នៃ​ជីវិត។ ការ​អ្វី​ដែល​សំខាន់​នោះ មិន​មែន​អាស្រ័យ​ទៅ​លើ​បទពិសោធន៍​ទាំង​នោះ​តែ​មួយ​មុខ​ទេ គឺ​តើ​អ្នក​ទទួល នឹង​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​កាន់​បទ​ពិសោធន៍​នោះ​ដោយរបៀប​ណា?

តើ​អ្នក​មាន​បទ​ពិសោធន៍​ណា​ដែល​ល្អ ចង់​ប្រាប់​យើង​ទេ? ចុះ​អ្វី​ដែល​មិន​ល្អ​វិញ តើ​អ្នក​ប្រឈម​មុខ​ជាមួយ​នឹង​វា​ដោយ​របៀប​ណា?