យូអីក៏​យូ​ម្លេះ!


ខ្ញុំ​បាន​រង់​ចាំ​អស់​រយះ​ពេល​ជា​ច្រើន​ខែ​កន្លង​មក​ហើយ​ ដើម្បី​ទទួល​ស្វាគមន៍​កូន​ស្រី​របស់​ខ្ញុំ សូហ្វីយ៉ា ដែល​នឹង​កើត​មក​នា​ពេល​ឆាប់ៗ​នេះ។ តាម​ពិត​ទៅ​ គាត់​ត្រូវ​កើត​ក្នុង​សប្ដាហ៍​នេះ​ហើយ តែ​ចិត្ត​ជា​ឳពុក​នេះ មិន​អាច​រង់​ចាំ​ទៀត​ឡើយ!

​មិន​ដឹង​ជា​យ៉ាង​ម៉េច​ទេ! ចេះ​តែ​ចង់​ឃើញ​កូន​អោយ​បាន​ឆាប់ៗ មិន​ដឹង​ជា​គាត់​កាត់​ទៅ​ខាង​ណាច្រើន​ជាង ម្យ៉ាង​ទៀត​ចង់​បីបម​ថ្នាក់​ថ្នមគាត់​នៅ​ក្នុង​រង្វង់​ដៃ​របស់​ខ្ញុំ​ទៀត​ដែរ!