កំពុង​តែ​រង់​ចាំ…


ការ​រង់​ចាំ​អ្វី​មួយ​ធ្វើ​អោយ​យើង​ទ្រាំ​មិន​បាន! ព្រោះ​អ្វី​ដែល​យើង​ចង់​បាន និ​ង​ត្រូវ​ការ​នោះ​មាន​សារះ​សំខាន់​សំរាប់​ខ្លួន​យើង​ពេក! ដូច​ជា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ ខ្ញុំ​កំពុង​រង់​ចាំ​ឱកាស​ក្នុង​ការ​ទិញ​ទូរសព្ទ័​ដៃ​ទំនើប​មួយ​គ្រឿង​សំរាប់​ប្រើ​ប្រាស់ តែ​ឱកាស​ក្នុង​ការ​ដែល​មាន​ថវិការ​ទិញ​នោះ វា​ស្ដួច​ស្ដើង​ពេក ដូច្នេះ​ត្រូវ​រង់​ចាំ​បន្ត​ទៀត!

ខ្ញុំ​បាន​រៀន​មេ​រៀន​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​មេ​រៀន​ជា​ច្រើន​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ការ​រង់​ចាំ​នោះ​គឺ ការ​រង់​ចាំ​របស់​ដែល​សំខាន់​ក្នុង​ជីវិត​របស់​យើង​ នឹង​ពង្រីក​នូវ​ការ​អត់ធ្មត់​របស់​យើង! ខ្ញុំ​យល់​ឃើញ​ថា មាន​ការ​អត់ធ្មត់​ច្រើន​ជា​មុន​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ខ្ញុំ! តែ​អ្វី​ដែល​សំខាន់​​ដែល​ខ្ញុំ​កំពុង​រង់​ចាំ​នោះមិន​មែន​ជា​ទូរសព្ទ័​ដែល​ខ្ញុំ​ចង់​បាន ឬ​មិន​មែ​ន​អ្វី​ផ្សេង​ទៀត​ឡើយ ​គឺ កូន​ស្រី របស់​ខ្ញុំ ដែល​នឹង​មក​ដល់​ក្នុង​ពេល​ឆាប់​ៗ​នេះ! ខ្ញុំ​ពិត​ជា​ចង់​ក្លាយ​ជា​ឳពុក​របស់​កូន​ស្រី​ខ្ញុំ! ខ្ញុំ​ចង់​ពង្រីក​សមត្ថ​ភាព​ខ្ញុំ​ថែម​ទៀត​ក្នុង​ការ​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​មនុស្ស​ពេញ​វ័យ និង​មាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ពស់!

ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​ថា​ ការ​អត់​ធ្មត់​ទន្ទឹង​រង់ចាំរបស់​ខ្ញុំ​ជាមួយ​នឹង​ភរិយា​របស់​ខ្ញុំ​អស់​រយះ​ពេល​ជាង​៩ខែ​កន្លង​មក​នេះ នឹង​ផ្ដល់​ផល​ល្អ ហើយ​នឹង​ផ្ដល់​នូវ​ការ​ផ្លាស់​ប្រែ​មួយ​យ៉ាង​ធំ​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​យើង។

ចុះ​អ្នក​វិញ តើ​អ្នក​កំពុង​រង់​ចាំ​អ្វី? ហើយ​អ្នក​បាន​រៀន​អ្វី​ខ្លះ​ពី​ការ​រង់​ចាំ​ដ៏​មាន​តម្លៃ​របស់​អ្នក​នោះ?